Telefonas: 8 343 98707
Gamyklų g. 4, Marijampolė
I-V: 8.00-19.00   VI: 7.00-15.00
   


Dokumentų išdavimas / keitimas

 

DOKUMENTAI


Privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtina įrašas centralizuotoje techninės apžiūros duomenų bazėje (CTADB) ir išduoti dokumentai techninės apžiūros rezultatų ataskaita. 

Techninės apžiūros rezultatų ataskaita - transporto priemonės valdytojui išduodama privalomosios ar pakartotinės apžiūros rezultatų ataskaita, kurioje pateikiama išvada, ar transporto priemonė atitinka (neatitinka) Techninius reikalavimus (-ų), taip pat nurodomas techninės apžiūros galiojimo laikas arba naujos transporto priemonės pateikimo pirmajai privalomajai apžiūrai data. Techninės apžiūros rezultatų ataskaita gali turėti priedų.
 
 
 

DOKUMENTŲ IŠDAVIMASNaujos transporto priemonės nuo pirmos transporto priemonės registracijos datos iki pirmos privalomosios apžiūros datos gali būti eksploatuojamos neatlikus privalomosios apžiūros (išskyrus perdirbtas transporto priemones bei transporto priemones, kurių registracijos dokumentuose nėra pirmosios registracijos datos, leidimo eksploatuoti numerio ar europinio tipo patvirtinimo numerio). Techninės apžiūros rezultatų ataskaita joms neprivaloma, tačiau techninės apžiūros rezultatų ataskaitą įregistruotai transporto priemonei valdytojas gali gauti nustatyta tvarka. Dėl to valdytojas turi pateikti transporto priemonės registracijos dokumentą.
 
Atlikus privalomąją ar pakartotinę apžiūrą ir nustačius, kad transporto priemonė yra techniškai tvarkinga (transporto priemonė sukomplektuota ir neturi didelių ar draudžiamų eksploatuoti trūkumų), privalomosios ar pakartotinės apžiūros atlikimo dokumentai įforminami:
 
- valdytojui išduodama techninės apžiūros rezultatų ataskaita, patvirtinanti techninės apžiūros atlikimą.
 
- N2, N3 klasių saugių transporto priemonių valdytojams išduodami eismo saugumo reikalavimus atitinkantys sertifikatų pratęsimai (techninės apžiūros sertifikatai); O3, O4 klasių saugių transporto priemonių valdytojams (kai gamintojo šių transporto priemonių įgaliotojo atstovo nėra) išduodami eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatai bei jų pratęsimai (techninės apžiūros sertifikatai).
 
Atlikus privalomąją ar pakartotinę apžiūrą ir nustačius, kad transporto priemonė yra techniškai netvarkinga, valdytojui išduodama užpildyta techninės apžiūros rezultatų ataskaita, kurioje surašyti privalomosios ar pakartotinės apžiūros metu nustatyti trūkumai ir išvados apie transporto priemonės Techninių reikalavimų neatitikimą. Techninės apžiūros rezultatų ataskaita su neigiamomis išvadomis nesuteikia teisės eksploatuoti transporto priemonės.
 

DOKUMENTŲ KEITIMASValdytojams, praradusiems privalomąją apžiūrą patvirtinančius dokumentus, jų dublikatus išduoda įmonės ir jų stotys.
 
. Techninės apžiūros rezultatų ataskaitos dublikatas išduodamas taip pat nepriklausomai nuo to, kurioje įmonėje arba jos stotyje buvo atlikta apžiūra.
 
. Pakeisti duomenys įrašomi į centralizuotą techninės apžiūros duomenų bazę (CTADB) ir atspaudinama nauja techninės apžiūros rezultatų ataskaita.

 

Techninės apžiūros dokumentai


Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (išskyrus traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas), kurios įregistruotos Lietuvos Respublikoje fizinių ir juridinių asmenų. privalomosios techninės apžiūros tvarką, periodiškumą nustato Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas.

 

 

 

 
smart foreash