Telefonas: 8 343 98707
Gamyklų g. 4, Marijampolė
I-V: 8.00-19.00   VI: 7.00-15.00
   


Svarbu žinoti

 

 Transporto priemonių savininkai ar valdytojai transporto priemones valstybinės techninės apžiūros taisyklėse numatytu periodiškumu privalo pateikti apžiūrai  į bet kurį techninės apžiūros centrą ar stotį - nepriklausomai nuo transporto priemonės įregistravimo vietos. 

Eksploatuoti transporto priemones, kurioms nustatytu laiku neatlikta apžiūra, draudžiama.
  • Keičiantis transporto priemonės valdytojui, techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) perduodama naujam valdytojui, o transporto priemonė kitai techninei apžiūrai pristatoma pagal techninės apžiūros rezultatų kortelėje (ataskaitoje) nurodytą datą. 
  • Naujos (registruojamos pirmą kartą) transporto priemonės registruojamos be apžiūros, tačiau savininkas, valdytojas privalo įregistruotą transporto priemonę pristatyti į techninės apžiūros stotį, kur išduodama techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita) .   
  • Apžiūros metu tikrinama ar transporto priemonė atitinka techninius reikalavimus naudojamoms kelių transporto priemonėms.
  • Techniškai tvarkingos transporto priemonės savininkui, valdytojui išduodama techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita).
  • Techniškai netvarkingos transporto priemonės savininkui, valdytojui išduodama rezultatų kortelė (ataskaita) su nurodytais apžiūros metu nustatytais trūkumais, suteikianti teisę vieną mėnesį nuo jos išdavimo dienos atlikti pakartotinę apžiūrą.
  • Transporto priemonėms, kurioms apžiūros metu nustatyti trūkumai pagal pagrindinius reikalavimus, išduota rezultatų kortelė (ataskaita) nesuteikia teisės naudotis tokia transporto priemone.
  • Pakartotinės apžiūros metu tikrinama ar pašalinti rezultatų kortelėje (ataskaitoje) nurodyti trūkumai atsiradę po pirminės transporto priemonės apžiūros. Jei trūkumai pašalinti, techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita)  išduodama pirminės apžiūros atlikimo dienos data. Jei transporto priemonė pakartotinei apžiūrai pateikiama pavėluotai, apžiūra atliekama iš naujo taisyklėse nustatyta tvarka.
  • Savininkas, valdytojas, prieš pristatydamas transporto priemonę į apžiūrą, turi ją tinkamai parengti, kad techninė būklė, sistemų, agregatų ir mazgų veikimas bei efektyvumas atitiktų gamintojo ir norminių dokumentų reikalavimus. Jei transporto priemonė nebuvo tinkamai parengta, už gedimus, atsiradusius tikrinimo metu (apžiūrų centre ar jo stotyse) įmonė neatsako.

 

 
smart foreash