Telefonas: 8 343 98707
Gamyklų g. 4, Marijampolė
I-V: 8.00-19.00   VI: 7.00-15.00
   


Techninė apžiūros periodiškumas

 

PRIVALOMOSIOS APŽIŪROS ATLIKIMO PERIODIŠKUMASTransporto priemonių apžiūros periodiškumas nustatomas pagal transporto priemonės klasę.

Apžiūra atliekama:
1. motociklų ir mopedų (L1, L1e, L2, L2e, L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L6e ir L7e klasės) - po trejų metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 24 mėn.;
2. M1 klasės transporto priemonių - po trejų metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 24 mėn.;
3. medicininės pagalbos automobilių (specialios paskirties kodas - SC) ir lengvųjų automobilių (M1 klasės), skirtų vairuotojams mokyti, - po metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 12 mėn. Lengviesiams automobiliams skirtiems vairuotojams mokyti - po 10 metų nuo pirmosios registracijos datos - kas 6 mėn. (Įsigaliojo nuo 2012 m. gegužės 1 d.);
4. taksi automobilių ir verslo tikslais naudojamų žmonėms vežti (M1 klasės transporto priemonių), jei jų eksploatacijos trukmė:
4.1. iki 5 metų - kas 12 mėn.;
4.2. 5 ir daugiau metų - kas 6 mėn.;
5. troleibusų ir autobusų (M2 ir M3 klasės) - po metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 6 mėn.;
6. N1 klasės krovininių automobilių - po dvejų metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
7. N2 ir N3 klasės krovininių automobilių - po metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
8. pavojingus krovinius vežančių EX/II, EX/III, FL, OX ar AT tipų pagal ADR transporto priemonių, kurioms taikomi papildomi reikalavimai (N1, N2, N3, O1, O2, O3 ir O4 klasės), - kas 12 mėn.;
9. O1 ir O2 klasės priekabų, puspriekabių - po trejų metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 24 mėn.;
10. O3 ir O4 klasės priekabų, puspriekabių - po metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 12 mėn.;
11. specialios paskirties transporto priemonių, kurios turi specialios paskirties kodą „SA", - po dvejų metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 24 mėn.


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2004 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 3-37 redakcija
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2007 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr.3-192, 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr.3-85)

 

PAPILDOMI REIKALAVIMAITaksi

Lengvasis automobilis taksi - motorinė kelių transporto priemonė, skirta keleiviams ir bagažui vežti, turinti, įskaitant vairuotojo vietą ne daugiau kaip 7 sėdimas vietas, įrengtą taksometrą bei atpažinimo ženklą-plafoną ir atitinkanti lengviesiems automobiliams taksi keliamus techninius reikalavimus. Techninius reikalavimus lengviesiems automobiliams taksi nustato Susisiekimo ministerija.
 
Taksi automobilių ir verslo tikslais naudojamų žmonėms vežti (M1 klasės transporto priemonių) apžiūra atliekama, jei jų eksploatacijos trukmė:
 
- iki 5 metų - kas 12 mėn.;
- 5 ir daugiau metų - kas 6 mėn.
 
Valdytojas, pristatydamas transporto priemonę privalomajai ar pakartotinei apžiūrai papildomai privalo pateikti akredituotos ar įgaliotos įmonės arba laboratorijos išduotą galiojantį taksometro metrologinės patikros liudijimą, taip pat taksometro techninį pasą.

 

Autobusams ir troleibusams

Troleibusų ir autobusų (M2 ir M3 klasės) apžiūra atliekama po metų nuo pirmos registracijos datos, po to kas 6 mėn.
 
M2, M3 klasių transporto priemonėse turi būti ne mažiau kaip du pirmosios pagalbos rinkiniai.
 
M2 klasės motorinėse transporto priemonėse turi būti ne mažiau kaip vienas 2 kg (l) talpos gesintuvas, o M3 klasės - ne mažiau kaip du 4 kg (l) talpos gesintuvai.
 

ADR  

Valdytojas, pristatydamas transporto priemonę, kuria numatyta vežti tam tikrus pavojingus krovinius, privalomajai ar pakartotinei apžiūrai papildomai privalo pateikti:
 
- transporto priemonės deklaraciją - transporto priemonės gamintojo, jo įgaliotojo atstovo Lietuvoje ar vertinimo įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį transporto priemonės konstrukcijos atitiktį Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) B techninio priedo 9 dalies reikalavimams;
 
- kitus dokumentus, nurodytus Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 2B-78, 9 punkte.
 

Saugioms

Valdytojas, pristatydamas saugią - ekologinius ir saugumo reikalavimus atitinkančią krovininę transporto priemonę, privalomajai ar pakartotinei apžiūrai, papildomai privalo pateikti:
 
- N2, N3 klasių saugioms transporto priemonėms - jos gamintojo ar jo įgalioto atstovo išduotus išmetamųjų dujų ir triukšmo reikalavimų atitikimo sertifikatus bei eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatus;
 
- O3, O4 klasių saugioms transporto priemonėms - jos gamintojo ar jo įgalioto atstovo arba įmonės išduotus eismo saugumo reikalavimų atitikimo sertifikatus.
 
Saugaus sunkvežimio priekyje iš dešinės pusės turi būti pritvirtintas apvalus 150 mm arba 220 mm skersmens žalios (fonas) ir baltos (kraštai ir raidė ar skaičius) spalvų ženklas su raide arba skaičiumi jame (U, E, S arba III, IV, V).

 

 
smart foreash